شماره صفحه: 1 از 1
آناهیتا ۴ سال قبل از ایران گفته است: بی شک ، جراحیهای زیبایی علاوه بر علم و تخصص ، وارستگی اخلاقی و دستانی هنر مند نیاز دارد . آقای دکتر عبدل زاده از شما به خاطر حسن انجام کار ، هنر و تخصص که در جراحی زیبایی بینی دختر من انجام دادید و به وی اعتماد به نفس و دید جدیدی در زندگی بخشیدید صمیمانه تشکر می کنم و موفقیت شما را چه در عرصه کاری و چه زندگی از خداوند منان خواستارم .
شماره صفحه: 1 از 1