مقالات پزشکی

پیدا کردن جراح پلاستیک

 

زمان انتشار:
تعداد بازدید: ۲۳۱۴

 
جراحانی که نام آنها در فهرست ذیل آمده است دارای مدرک فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی میباشند و از نظر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ، مراجع قانونی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعنوان جراح پلاستیک شناخته می شوند.
به ترتیب حروف الفبا :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی                      
ردیف
نام و نام خانوادگی     
1
43
85
دکتر جواد رحمتی
127
دکتر سیده مینا علویون
169
2
44
86
128
170
3
45
87
129
171
4
46
88
130
172
5
47
89
131
173 دکتر سید علی مدرسی قوامی
6
دکتر علی ابراهیمی
48
دکتر داریوش جلیلی 
90
132
174